Festival

Creatus Dominus és el primer festival de disseny i creativitat
transversal, gratuït i fora de la ciutat de Barcelona

Organitza: Associació Creatus Dominus // Disseny i Direcció d’art: Estudi Caramba
Xarxes Socials: Macho Estudio // Impressió: ImprimeYa

En edicions anteriors…

2016

2015

2014